KCN TẠI BẾN TRE

Ra đời vào năm 2005 đến nay (10 năm), khu công nghiệp ở Bến Tre có tổng diện tích 240 ha, gồm 2 khu Giao Long và An Hiệp ở huyện Châu Thành. Qua đó, giải quyết việc làm cho khoảng 24.000 lao động trong và ngoài tỉnh.

Hiệu quả sau 10 năm hoạt động         

Năm 2005, Bến Tre mới xây dựng và hình thành Khu công nghiệp Giao Long I, đến nay Bến Tre đã xây dựng và đưa vào họat động Khu công nghiệp Giao Long I và II và Khu công nghiệp An Hiệp. Cả hai khu công nghiệp hiện đã lấp đầy 94% đất công nghiệp (chỉ còn 3 ha đất trống), với 42 dự án, tổng vốn đầu tư đăng ký 10.877 tỷ đồng (bình quân 258,97 tỷ đồng/dự án) trong đó có 22 doanh nghiệp FDI với vốn đăng ký 365,5 triệu USD (chiếm 80% vốn FDI của tỉnh). Các nhà đầu tư nước ngoài phần lớn đến từ Thái Lan, Hàn Quốc, Nhật Bản. Hiện có 38 doanh nghiệp đi vào xây dựng và hoạt động vốn giải ngân đạt 6.676 tỷ đồng chiếm 61,47% vốn đăng ký.

Tại hai khu công nghiệp, các chỉ tiêu hàng năm đều tăng khá cao. Giá trị sản xuất công nghiệp năm vừa qua chiếm gần 45% giá trị sản xuất công nghiệp toàn tỉnh (bình quân 1 ha đất công nghiệp tạo ra giá trị sản xuất công nghiệp 115,6 tỷ/năm; kim ngạch xuất khẩu năm 2014 chiếm 60% kim ngạch xuất khẩu toàn tỉnh (bình quân 1 ha tạo kim ngạch xuất khẩu 4,62 triệu USD/năm); giải quyết được 25.000 lao động trong đó 80% là người địa phương, nộp ngân sách năm 2014 gần 150 tỷ đồng, góp phần tăng quy mô công nghiệp của tỉnh. Qua đó, đẩy nhanh quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế tỉnh nhà, tỷ trọng GDP công nghiệp từ 11,86% năm 2005 lên 18,19% năm 2015 góp phần thay đổi bộ mặt kinh tế tỉnh.

Trong 2 khu công nghiệp hiện có 3 đảng bộ cơ sở và 2 chi bộ đảng với gần 350 đảng viên là công nhân. Cả hai khu công nghiệp tỉnh có gần 20.000 công đoàn viên. Các phong trào văn thể mỹ được phát động hàng năm, tạo sinh khí vui, khỏe trong lực lượng công nhân.

Tổ chức Công đoàn đã thực hiện được vai trò bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho công nhân, từ đó công nhân ổn định việc làm, góp phần thực hiện công việc an sinh xã hội bền vững.


Ghi rõ nguồn ‘www.bentre.gov.vn’ khi phát hành lại thông tin từ Cổng Thông tin điện tử tỉnh Bến Tre

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *